FANDOM


(...) Ci, którzy chcą władzy i ją osiągają, żyją w ciągłym strachu, że ją stracą.
Ludzki rozum może usprawiedliwić każde zło; dlatego jest takie ważne, że nie polegamy na mi.
Nie jestem z Altruizmu. Nie jestem z Nieustraszonych. Jestem Niezgodna. I nie można mnie kontrolować.
Uznajemy zwyczajne akty męstwa, odwagę która każe jednej osobie stanąć w obronie drugiej.
To, że nie chcesz krzywdzić ludzi, nie znaczy, że tchórzysz.
Bezinteresowność i odwaga nie tak bardzo się różnią.
Śmiech zmienia się w łkanie. Nie poddam się, niech ten ktoś kto patrzy na mnie przez kamerę, widzi, że jestem odważna. Ale czasem to nie podjęcie walki świadczy o odwadze, ale stawienia czoła nieuchronnej śmierci.
Nie zamykasz się, kiedy czujesz strach, budzisz się. Widziałem. To fascynujące. - Puszcza mnie, ale nie odsuwa. Jego ręka muska moją szczękę po szyję. - Czasem, po prostu... chciałbym zobaczyć to raz jeszcze. Chciałbym zobaczyć, jak się budzisz.