FANDOM


Fazioni

Wszystkie frakcje

Frakcje — społeczeństwo jest podzielone na frakcje. Jest ich pięć, a każda z nich ma określone zachowania, ograniczenia, teren i zasady.  Do frakcji należą: Altruizm, Erudycja, Nieustraszoność, Prawość, Serdeczność. Frakcje były eksperymentem genetycznym, zmianą charakteru poprzez usuwanie i dodawanie cech. Co jakiś czas rodzili się ludzie zdrowi w genach, tak zwani Niezgodni. Miasto z frakcjami było otoczone murem.

Symbole Edytuj

Każda frakcja charakteryzowała się własnymi symbolami, a podczas Ceremonii Wyboru szesnastolatkowie wkrapiali swą krew do mis z substancjami odpowiadającymi każdej frakcji. Każda grupa miała też własny kolor, na który ubierali się wszyscy członkowie
Symbole:

  • Altruizm symbolizowały dwie dłonie, złączone w uścisku, jakby kogoś podtrzymywały. Misa była pełna szarych kamieni, wszystkich podobnych do siebie, niemal nieodróżnialnych jeden od drugiego, zupełnie jak członkowie tej frakcji, w luźnych, szarych ubraniach;
  • symbolem Serdeczności było drzewo, a w misie znajdowała się ziemia, Serdeczni ubierali się na czerwono i żółto;
  • Nieustraszoność charakteryzował znak z widniejącym na nim płomieniem, a w misie były rozgrzane węgle, Nieustraszeni ubierali się na czarno, mieli tatuaże i kolczyki;
  • Erudycję oznaczało oko, przecież wzrok to najważniejszy zmysł dla człowieka. Misa wypełniona była wodą, a kolorem tej frakcji był niebieski;
  • Prawość rozpoznać można było po wadze, symbolu szczerości. Prawi widzieli prawdę biało-czarną, dlatego tak się ubierali. W misie znajdowało się potłuczone szkło.

W mieście obowiązywała zasada "Frakcja ponad krwią". Dzięki niej transfery miały przestać kontaktować się z opuszczoną rodziną i skupić na przynależności do nowej grupy.

Nie trzeba wybrać frakcji, do której predyspozycje wskazał test, ale taka metoda dawała największe prawdopodobieństwo sukcesu.

Czasem test nie wykazywał jednoznacznego wyniku, lub osoba, której podano serum zachowywała przytomność, wiedziała, że zjawiska wokół to fikcja. Tacy ludzie byli uważani za zagrożenie dla systemu i likwidowani. Nazywano ich Niezgodnymi.

Przynajmniej w Chicago, bo w Agencji był rasizm, więc byli Czyści, a ci, co w mieście byli normali, tu byli Uszkodzeni. Wychodzi na to, że nie można być dobrze traktowanym w każdym miejscu na świecie.

Cechy charakterystyczne Edytuj

Altruizm Edytuj

Symbol: złączone dłonie
Substancja: kamienie
Kolor: szary
Lider: rada złożona z piędziesięciu Altruistów, rządząca całym miastem, ale największe wpływy miał Marcus Eaton
Cecha: bezinteresowność
Siedziba: dzielnica Altruistów, zbiór identycznych, szarych budynków

Erudycja Edytuj

Symbol: oko
Substancja: woda
Kolor: niebieski
Lider: Jeanine Matthews
Cecha: inteligencja
Siedziba: trzy szklane budynki, wiadomo, że w środkowym mieściła się biblioteka, na parterze

Nieustraszoność Edytuj

Symbol: płomienie
Substancja: węgiel
Kolor: czarny
Lider: Max Beznazwiska, Eric Beznazwiska. Potem Tori Wu, Harrison, Tobias "Cztery" Eaton Cecha: odwaga

Siedziba: pod ziemią

Prawość Edytuj

Symbol: waga
Substancja: szkło
Kolor: czarny i biały
Lider: Jack Kang
Cecha: szczerość
Siedziba: dwa budynki, jeden czarny, drugi biały

Serdeczność Edytuj

Frakcja osób życzliwych. Wszyscy chodzą uśmiechnięci i są dobrzy wobec siebie. Przez całe dnie pracują na roli. Hodują zboże, warzywa i owoce. Mają szklarnie, w których hodują kwiaty i inne jadalne rośliny. Są jedną z najpotrzebniejszych frakcji. Należą do niej między innymi Johanna Reyes i Robert Black. Symbol: drzewo
Substancja: ziemia
Kolor: czerwony i żółty
Lider: Johanna Reyes (tak naprawdę była tylko przedstawicielką swojej frakcji, nie miała władzy jako takiej)
Cecha: serdeczność
Siedziba: farmy